Apie mus

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro misija – teikti profesionalias socialines paslaugas socialinės rizikos, krizę išgyvenančioms šeimoms ir jų vaikams, jų šeimos nariams, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą; rengti globėjus (rūpintojus), įtėvius, socialinius globėjus sudarant vaikams, laikinai negalintiems gyventi savo biologinėse šeimose, sąlygas augti namų aplinkoje  išvengiant institucinės globos.

Vadovo biografija

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Rita Bratėnaitė-Vitkienė yra gimusi 1975 m. gruodžio 2 d. Šilutėje. Turi aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą (socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis).

Ketverius metus dirbo socialine pedagoge Kauno Kalniečių vidurinėje mokykloje, pusantrų metų buvo savanorių programos vadove Lietuvoje Caritas projekte pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms. Turi personalo vadybos ir viešbučių administravimo darbinės patirties.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui vadovauja nuo 2007 m. spalio 1 d.

Vadovo 2017 m. veiklos vertinimo išvada

R.Bratėnaitės-Vitkienės 2017 m. veiklos vertinimo išvada

Biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo komisijos 2018-01-24 posėdžio protokolo Nr. TAR1-13 išrašas

Comments are closed