Atvejo vadyba

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. AD1-1612 biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras nuo 2018 m. liepos 1 d. pradeda vykdyti atvejo vadybos funkcijas Klaipėdos mieste.

Isakymas del igaliojimo suteikimo