Informacija apie darbo užmokestį

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis:

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 843 redakcija);

– Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-22 „Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

– nuo 2017 m. vasario 1 d. – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198

DARBO UŽMOKESTIS 2014 m.

DARBO UŽMOKESTIS 2015 m.

DARBO UŽMOKESTIS 2016 M. I KETVIRTIS

DARBO UŽMOKESTIS 2016 M. II KETVIRTIS

DARBO UŽMOKESTIS 2016 M. III KETVIRTIS

DARBO UŽMOKESTIS 2016 M. IV KETVIRTIS 

DARBO UŽMOKESTIS 2016 M. METINIS

DARBO UŽMOKESTIS 2017 M. I KETVIRTIS

DARBO UŽMOKESTIS 2017 M. II KETVIRTIS

DARBO UŽMOKESTIS 2017 M. III KETVIRTIS

DARBO UŽMOKESTIS 2017 M. IV KETVIRTIS

DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. I KETVIRTIS

DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. II KETVIRTIS

DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. III KETVIRTIS

Comments are closed