Projektai

EEE finansuojamo projekto „Kompleksinės paslaugos Klaipėdos miesto rizikos grupės vaikams ir jaunimui“ viešinimas

Vaikų dienos centruose daugiau paslaugų

Childrens day center offers more services

Projekto lėšomis atveriama dar daugiau galimybių vaikų dienos centrams

Project funding opens up more opportunities for children day-care centers

 

Comments are closed