Struktūra

1. Administracija (3,0 et.):

1.1. Direktorius (1,0 et.);

1.2. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams (1,0 et.);

1.3. Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams (1,0 et.).

2. Kitas personalas (5,75 et.):

2.1. Specialistas bendriesiems ir ūkio reikalams (1,0 et.);

2.2. Specialistas apskaitai (1,0 et.)

2.3. Sekretorius (1,0 et.);

2.4. Vairuotojas  (1,0 et.);

2.5. Darbininkas (0,75 et.);

2.6. Valytojas (1,0 et.);

3. Pagalbos šeimoms padalinys (54,0 et.):

3.1. Padalinio vadėjas socialiniams reikalams (1,0 et.).

3.2. Darbo su šeimomis skyrius (36,0 et.):

3.2.1. Vyriausiasis socialinis darbuotojas, darbui su šeimomis ir jų vaikais (1,0 et.);

3.2.2. Socialinis darbuotojas, darbui su šeimomis ir jų vaikais (34,0 et.);

3.2.3. Psichologas (1,0 et.);

3.3. Atvejo vadybos skyrius (11,0 et.):

3.3.1. Atvejo vadybininkas (11,0 et.)

3.4. Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyrius (6,0 et.):

3.3.1. Vyriausias socialinis darbuotojas, darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais(rūpintojais) ir įtėviais (1,0 et.);

3.3.2. Socialinis darbuotojas, darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais (4,0 et.);

3.3.3. Psichologas-psichoterapeutas, (1,0 et.).

4. Pagalbos vaikams padalinys (25,0 et.):

4.1. Padalinio vadėjas socialiniams reikalams (1,0 et.)

4.2. Socialinės priežiūros ir globos skyrius (17,0 et.):

4.2.1. Vyriausiasis socialinis darbuotojas, darbui su vaikais (1,0 et.);

4.2.2. Socialinis darbuotojas, darbui su vaikais (6,0 et.);

4.2.3. Socialinio darbuotojo padėjėjas (8,0 et.).

4.2.4. Slaugytojas (1,0 et.);

4.2.5. Psichologas (1,0  et.).

4.3. Dienos socialinės priežiūros skyrius (7,0 et.):

4.3.1. Vyriausiasis socialinis darbuotojas, darbui su vaikais (1,0 et.);

4.3.2. Socialinis darbuotojas, darbui su vaikais (4,0 et.);

4.3.3. Socialinio darbuotojo padėjėjas (1,0 et.);

4.3.4. Psichologas (1,0 et.).

5. Pagalbos moterims padalinys (10 et.):

5.1. Padalinio vadėjas socialiniams reikalams (1,0 et.);

5.2. Vyriausiasis socialinis darbuotojas darbui su moterimis ir jų vaikais (1,0 et.);

5.3. Socialinis darbuotojas darbui su moterimis ir jų vaikais  (3,5 et.);

5.4. Socialinio darbuotojo padėjėjas (3,5 et.);

5.5. Psichologas (1,0 et.);

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro struktūra 2017 12 29

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro struktūra 2018 06 29

Comments are closed