Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita veiklos rez. ataskaita ir aiškinamasis raštas 2020 M. IV KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita veiklos rez. ataskaita ir aiškinamasis raštas 2020 M. III KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita veiklos rez. ataskaita ir aiškinamasis raštas 2020 M. II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita veiklos rez. ataskaita ir aiškinamasis raštas 2020 M. I KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita veiklos rez. ataskaita ir aiškinamasis raštas 2019 M. IV KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita veiklos rez. ataskaita ir aiškinamasis raštas 2019 M. III KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita veiklos rez. ataskaita ir aiškinamasis raštas 2019 M. II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita veiklos rez. ataskaita ir aiškinamasis raštas 2019 M. I KETVIRTIS