Globos centro struktūra

struktura

Globos centro veiklą reglamentuoja “Globos centro veiklos ir budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas“.

Struktūra nuo 2021 m. sausio 1 d.