Komisija ir darbo grupės

Darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga

Paramos priėmimo, įvertinimo ir jos panaudojimo komisija

Viešųjų pirkimų komisija

Turto ir įsipareigojimų komisija

Metinės inventorizacijos komisija

Skundo nagrinėjimo komisija