Globos centro struktūra

 

   SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR GLOBOS SKYRIUS TEIKIA:

- intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugą. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga teikiama socialinės rizikos, likusiems be tėvų globos vaikams bei vaikams su negalia, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. Paslauga skiriama vaikams, paimtiems iš šeimos ar kitos jų buvimo vietos dėl iškilusios realios grėsmės vaikų sveikatai ar gyvybei. Paslauga teikiama nemokamai ir pagal poreikį, kol vaikas grąžinamas į šeimą arba jam nustatomas socialinės globos poreikis.

- trumpalaikės socialinės globos paslaugą. Trumpalaikės socialinės globos paslauga – tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams netekus tėvų globos. Paslauga teikiama iki 12 mėn., iki išsispręs vaiko globos klausimas.

Socialinės priežiūros ir globos skyrius dirba ir paslaugas teikia ištisą parą.

 

Kontaktai informacijai: tel. 8 46 412284,

el. p. pagalbosvaikamspadalinys@gmail.com

 

   DARBO SU GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS) IR ĮTĖVIAIS SKYRIUS TEIKIA

Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslaugą, kurią sudaro: atranka, informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį) mokymų organizavimas globėjams (rūpintojams) įtėviams (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, savitarpio paramos grupių organizavimas, taip pat dalyvavimas suporavimo procese, kurio metu globėjai (rūpintojai), įtėviai susipažindinami su būsimu globotiniu, (įvaikiu). Budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams Centras organizuoja laikino atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio ir Centro rašytiniu susitarimu. Teikiant laikino atokvėpio paslaugą, globėjo (rūpintojo) globojamas (rūpinamas), budinčio globotojo prižiūrimas vaikas negali būti apgyvendinamas institucijoje. Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius.

Skyrius taip pat organizuoja budinčio globotojo veiklą vykdo paiešką, asmenų, norinčių ir galinčių tapti budinčiais globotojais, atranką ir organizuoja mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, parengia išvadą. Paskirtas socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) organizuoja tėvų globos netekusio vaiko apgyvendinimą budinčio globotojo šeimoje, teikia socialinės priežiūros paslaugas budinčiam globotojui apgyvendinus jo namuose vaiką (-us). Paslaugą gali teikti tik socialiniai darbuotojai darbuotojai, išklausę GIMK mokymus.

Paslauga teikiama nemokamai, pagal poreikį.

Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslaugos skyrimo tvarka.

Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslauga skiriama globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, deklaravusiems gyvenamąją vietą ar gyvenantiems Klaipėdos mieste.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo.

Įtėviai pateikia prašymą dėl tęstinių paslaugų teikimo po teigiamos išvados dėl pasirengimo įvaikinti gavimo ir įvaikinimo dokumentus.

 

Globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams ar besirengiantiems globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ir šeimynų dalyviais tapti prašymo dėl paslaugos teikimo pateikti nereikia, paslauga skiriama BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui gavus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus ar Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos raštišką kreipimąsi, kitos savivaldybės globos centro pateiktą raštišką informaciją.

 

Papildoma informacija.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras,

 Debreceno g. 48, 16 kab., mob. 8 632 797 82, 8 640 488 64
vkc.globa@gmail.com,    gerovescentras@gmail.com

https://globoscentrai.lt/

 

Paslaugos suteikimo trukmė - 5 darbo dienos.

 

Reglamentuojantys teisės aktai.

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

 

Mes dirbame

Teikiame socialines paslaugas, psichologo konsultacijas tėvams, jų vaikams, moterims, moterims su vaikais

Pirmadieniais - Ketvirtadieniais
8:00 – 17:00
Penktadieniais
8:00 – 15:45
Pietų pertrauka
12:00 – 12:45
Šeštadienis ir sekmadienis
Poilsio dienos

Klauskite, teiraukitės

Sutinku, kad mano duomenys bus panaudoti tik užsakymo vykdymui.
Daugiau informacijos: Privatumo politika

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Debreceno g. 48, LT-94149 Klaipėda
Įmonės kodas 142143027, ne PVM mokėtojas;
Tel./faks.: (846) 412 145;
El.p. gerovescentras@gmail.com;
A.s. Nr. LT947300010078603575;
Teikiantiems paramą a. s. LT57730001008603368;
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2019 © UAB “Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto ir šeimos ir vaiko gerovės centras”. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt