Globos centro struktūra

 

   SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR GLOBOS SKYRIUS TEIKIA:

- intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugą. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga teikiama socialinės rizikos, likusiems be tėvų globos vaikams bei vaikams su negalia, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. Paslauga skiriama vaikams, paimtiems iš šeimos ar kitos jų buvimo vietos dėl iškilusios realios grėsmės vaikų sveikatai ar gyvybei. Paslauga teikiama nemokamai ir pagal poreikį, kol vaikas grąžinamas į šeimą arba jam nustatomas socialinės globos poreikis.

- trumpalaikės socialinės globos paslaugą. Trumpalaikės socialinės globos paslauga – tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams netekus tėvų globos. Paslauga teikiama iki 12 mėn., iki išsispręs vaiko globos klausimas.

Socialinės priežiūros ir globos skyrius dirba ir paslaugas teikia ištisą parą.

 

Kontaktai informacijai: tel. 8 46 412284,

el. p. pagalbosvaikamspadalinys@gmail.com

 

   DARBO SU GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS) IR ĮTĖVIAIS SKYRIUS TEIKIA:

- Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslaugą, kurią sudaro: atranka, informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį) mokymų organizavimas globėjams (rūpintojams) įtėviams (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, savitarpio paramos grupių organizavimas, taip pat dalyvavimas suporavimo procese (globėjai (rūpintojai), įtėviai susipažindinami su būsimu globotiniu, įvaikiu). Pagalbos paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius. Skyrius taip pat organizuoja budinčio globotojo veiklą vykdo paiešką, asmenų, norinčių ir galinčių tapti budinčiais globotojais, atranką ir organizuoja mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, parengia išvadą. Paskirtas socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) organizuoja tėvų globos netekusio vaiko apgyvendinimą budinčio globotojo šeimoje, teikia socialinės priežiūros paslaugas budinčiam globotojui apgyvendinus jo namuose vaiką (-us). Paslaugą gali teikti tik socialiniai darbuotojai darbuotojai, išklausę GIMK mokymus.

Teisės aktai, reglamentuojantys Globos centro veiklą, budinčio globotojo veiklą pateikti šios internetinės svetainės skyriuje „Teisinė informacija“ – „Teisės aktai“.

Paslauga teikiama nemokamai, pagal poreikį.

 

Kontaktai informacijai:

mob. 8 632 797828, 8 632 79445, el. p. vkc.globa@gmail.com

 

 

 

 

Mes dirbame

Teikiame socialines paslaugas, psichologo konsultacijas tėvams, jų vaikams, moterims, moterims su vaikais

Pirmadieniais - Ketvirtadieniais
8:00 – 17:00
Penktadieniais
8:00 – 15:45
Pietų pertrauka
12:00 – 12:45
Šeštadienis ir sekmadienis
Poilsio dienos

Klauskite, teiraukitės

Sutinku, kad mano duomenys bus panaudoti tik užsakymo vykdymui.
Daugiau informacijos: Privatumo politika

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Debreceno g. 48, LT-94149 Klaipėda
Įmonės kodas 142143027, ne PVM mokėtojas;
Tel./faks.: (846) 412 145;
El.p. gerovescentras@gmail.com;
A.s. Nr. LT947300010078603575;
Teikiantiems paramą a. s. LT57730001008603368;
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2019 © UAB “Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto ir šeimos ir vaiko gerovės centras”. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt