VEIKLOS SRITYS

Paslaugos šeimoms

Darbo su šeimomis ir vaikais skyriaus darbuotojai pagal poreikį teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą (informavimas, konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, kitos paslaugos) socialinę riziką patiriančioms šeimoms, organizuoja joms tėvystės įgūdžių mokymus ir psichologo pagalbą, pagal galimybes padeda šeimoms apsirūpinti būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maisto produktais. Paslaugos tikslas – siekti atstatyti ir palaikyti šeimos savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, psichologas.

Dienos socialinės priežiūros skyriaus darbuotojai teikia socialinės priežiūros paslaugą socialinės rizikos ir/ar socialinės rizikos šeimų vaikams nuo 7 iki 18 m., deklaruotiems Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vienu metu mūsų įstaigos Dienos socialinės priežiūros skyrių gali lankyti iki 40 vaikų. Vaikams, pagal poreikį teikiamos tokios paslaugos: informavimas, konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, maitinimas, psichologinė pagalba, užimtumo organizavimas, pagalba pamokų ruošoje, darbinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Paslaugos tikslas – tenkinti būtiniausius vaikų poreikius, pamaitinant, prižiūrint, sudarant sąlygas vaikams būti saugiems, organizuojant užimtumą ir pamokų ruošą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, bendradarbiaujant su vaiko šeima, teikiant jai reikalingą socialinę ir psichologinę pagalbą. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas.

Atvejo vadybos skyriaus atvejo vadybininkai taiko atvejo vadybą socialinę riziką patiriančioms šeimoms, vertina socialinių paslaugų šeimoms poreikį, inicijuoja pagalbos plano sudarymą, vykdo plano įgyvendinimo stebėseną iki atvejo vadybos proceso užbaigimo.

  

Paslaugos moterims, moterims su vaikais

Pagalba moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos teikiama biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos moterims padalinyje. Moterims, moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos teikiamos, teikiamos psichosocialinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos bei apgyvendinimo iki trijų darbo dienų ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos. Paslaugų tikslas – didinti nukentėjusių moterų ir jų vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą bei skatinti atkurti ryšius su supančia aplinka. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologas.

 

Paslaugos vaikams

Socialinės priežiūros ir globos skyriaus darbuotojai teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams iš socialinės rizikos šeimų (dėl vaiko nepriežiūros šeimoje), vaikams, likusiems be tėvų globos, ar netekusiems globėjų, bei vaikams su negalia. Trumpalaikės socialinės globos ir krizių įveikimo pagalbos skyriuje vienu metu gali gyventi iki 22 vaikų nuo gimimo iki 18 metų amžiaus. Vaikams skyriuje suteikiama visapusiška priežiūra, socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba, bendroji sveikatos priežiūra, bei laisvalaikio užimtumas ir pan. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas, bendrosios praktikos slaugytojas.

Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais skyriaus darbuotojai teikia pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams ir budintiems globotojams paslaugą (atranka, informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį), mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, savitarpio paramos grupių organizavimas). Paslaugos tikslas – padėti vaikus globojantiems (besirūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims, juos laikinai prižiūrintiems budintiems globotojams bei siekiantiems jais tapti įgyti žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ar įvaikintus, prižiūrimus vaikus. Paslaugas teikia atestuoti socialiniai darbuotojai, socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai), psichologas- kognityvinės prischoterapijos psichoterapeutas.

Mes dirbame

Teikiame socialines paslaugas, psichologo konsultacijas tėvams, jų vaikams, moterims, moterims su vaikais

Pirmadieniais - Ketvirtadieniais
8:00 – 17:00
Penktadieniais
8:00 – 15:45
Pietų pertrauka
12:00 – 12:45
Šeštadienis ir sekmadienis
Poilsio dienos

Klauskite, teiraukitės

Sutinku, kad mano duomenys bus panaudoti tik užsakymo vykdymui.
Daugiau informacijos: Privatumo politika

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Debreceno g. 48, LT-94149 Klaipėda
Įmonės kodas 142143027, ne PVM mokėtojas;
Tel./faks.: (846) 412 145;
El.p. gerovescentras@gmail.com;
A.s. Nr. LT947300010078603575;
Teikiantiems paramą a. s. LT57730001008603368;
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2019 © UAB “Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto ir šeimos ir vaiko gerovės centras”. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt