puslapio medis
Atviri duomenys

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras neturi pakartotinai naudoti teikiamų skaitmeninių dokumentų rinkinių, esančių Skaitmeninių dokumentų rinkinių portale ar kitoje skaitmeninių dokumentų rinkiniams skelbti skirtoje informacinėje sistemoje; dokumentų, kuriems taikomos specialiosios dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos, ir specialiosios jų pakartotinio naudojimo sąlygos; informacijos apie susitarimus dėl išimtinių teisių (viešosioms paslaugoms teikti, Lietuvos kultūros paveldui skaitmeninti) pakartotinai naudoti dokumentus suteikimo.

 

Dokumento pavadinimas
Sąrašas pareigybių, kurias einantyts asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus
Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas LR specialiųjų
tyrimų tarnybai pateikti informaciją
Skip to content