Licencijos

Licencija socialinei globai teikti
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija