Struktūra ir kontaktai

ADMINISTRACIJA (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Rita Bratėnaitė-Vitkienė

Direktorė

1

864048854

ritavitkienesvgc@gmail.com

Viktorija Radavičienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

1

860054259

vradavicienesvgc@gmail.com

Greta Blankienė

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir ūkio reikalams

1

860054259

gblankienesvgc@gmail.com

Rita Sabaliauskienė

Administratorė

1

864048864

svgcsekretore@gmail.com

Laima Gerikienė

Specialistė apskaitai

2

864048849

svgcspecialiste@gmail.com

Aurelija Budrikytė

Specialistė personalui

4

864048843

svgcpersonalas@gmail.com

PAGALBOS ŠEIMOMS PADALINYS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Rita Janušonienė

Pagalbos šeimoms padalinio vedėja socialiniams reikalams

3

864048847

pagalbosseimomspadalinys @gmail.com

Kasparas Žiaučyna

Psichologas

5

861863176

kziaucynasvgc@gmail.com

ATVEJO VADYBOS SKYRIUS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Liudmila Karolienė

Vyriausioji atvejo vadybininkė

12

865610690

lkarolienesvgc@gmail.com

Erika Jurkutaitytė

Atvejo vadybininkė

11

865271124

ejurkutaitytesvgc@gmail.com

Modesta Žebrauskytė-Vaškienė

Atvejo vadybininkė

11

865241919

mvaskienesvgc@gmail.com

Kristina Neverdauskienė

Atvejo vadybininkė

17

868617418

kneverdauskienesvgc@gmail.com

Kristina Budginienė

Atvejo vadybininkė

17

864012864

kbudginienesvgc@gmail.com

Edita Nikolajenko

Atvejo vadybininkė

19

864180093

enikolajenkosvgc@gmail.com

Viktorija Raudytė

Atvejo vadybininkė

19

864110809

vraudytesvgc@gmail.com

Laura Paulaitytė

Atvejo vadybininkė

19

865836232

lpaulaitytesvgc@gmail.com

Neringa Daškevičienė

Atvejo vadybininkė

21

863767042

ndaskevicienesvgc@gmail.com

Aurelija Zandovienė

Atvejo vadybininkė

21

864010802

azandovienesvgc@gmail.com

Viktorija Jurkuvienė

Atvejo vadybininkė

21

869911546

vjurkuvienesvgc@gmail.com

Kristina Petrauskytė

Atvejo vadybininkė

23

862637391

kpetrauskytesvgc@gmail.com

Lina Vaitekūnaitė

Atvejo vadybininkė

23

869901350

lvaitekunaitesvgc@gmail.com

Greta Norgėlaitė

Atvejo vadybininkė

23

865582174

gnorgelaitesvgc@gmail.com

Rasa Adomaitienė

Atvejo vadybininkė

25

861863413

radomaitienesvgc@gmail.com

Vilma Vaitkienė

Atvejo vadybininkė

25

863004378

vvaitkienesvgc@gmail.com

DARBO SU ŠEIMOMIS SKYRIUS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Greta Račkauskienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

12

869901725

grackauskienesvgc@gmail.com

Svetlana Mostienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

862447072

smostienesvgc@gmail.com

Simona Bidvienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

865060294

sbidvienesvgc@gmail.com

Laura Ledinauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

860168156

lledinauskienesvgc@gmail.com

Danielė Skunsmanaitė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

863031488

dskunsmanaitesvgc@gmail.com

Sonia Norvilienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

865685057

snorvilienesvgc@gmail.com

Jolita Yilmaz

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

863138971

jyilmazsvgc@gmail.com

Edita Negreckaitė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

863004380

enegreckaitesvgc@gmail.com

Dovilė Petruškevičienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

860929130

dpetruskevicienesvgc@gmail.com

Martyna Razmaitė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

865957809

mrazmaitesvgc@gmail.com

Milda Rupeikienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

865957807

mrupeikienesvgc@gmail.com

Inga Guliakova

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

864901029

iguliakovasvgc@gmail.com

Agnė Petronienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

860983588

apetronienesvgc@gmail.com

Jolanta Muliuolienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

863220723

jmuliuolienesvgc@gmail.com

Aušra Petrikienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

868563328

apetrikienesvgc@gmail.com

Elvyra Janutienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

865294070

ejanutienesvgc@gmail.com

Diana Rumšienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

864029850

drumsienesvgc@gmail.com

Liucija Narkutė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

863004379

lnarkutesvgc@gmail.com

Jūratė Kariniauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

860191442

jkariniauskienesvgc@gmail.com

Gina Narušienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

866192235

gnarusienesvgc@gmail.com

Karina Reklaitienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

869142259

kreklaitienesvgc@gmail.com

Renata Gudauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

860492117

rgudauskienesvgc@gmail.com

Ugnė Radvinskienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

863004382

uradvinskienesvgc@gmail.com

Orinta Butkienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

864901067

obutkienesvgc@gmail.com

Ilona Gustienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

867926901

igustienesvgc@gmail.com

Alina Kubiakina

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

860685770

akubiakinasvgc@gmail.com

Daiva Taujenė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

863656937

dtaujenesvgc@gmail.com

Lina Timofejevaitė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

863767327

ltimofejevaitesvgc@gmail.com

Dovilė Bliūdžiūtė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

864627271

dbliudziutesvgc@gmail.com

Justina Lučinskaitė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

869140664

jlucinskaitesvgc@gmail.com

Agnė Jonavičiūtė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

860024439

ajonaviciutesvgc@gmail.com

Karina Dubiak

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

861851542

kdubiaksvgc@gmail.com

Dalia Polianinienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

866158726

dpolianinienesvgc@gmail.com

 

PAGALBOS VAIKAMS PADALINYS (GLOBOS CENTRAS) (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Daiva Žibienė

Pagalbos vaikams padalinio vedėja socialiniams reikalams

 

865619613

pagalbosvaikamspadalinys@gmail.com

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR GLOBOS SKYRIUS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Vaida Astrauskienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

865904461

vastrauskienesvgc@gmail.com

 

Psichologas

 

865036207

 

Roma Martinkevičienė 

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

869994217

rmartinkevicienesvgc@gmail.com

Auksuolė Mikalauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

868954038

a.mikalauskienesvgc@gmail.com

Ramųnė Šukytė-Arutiunian

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

865905044

rarutiuniansvgc@gmail.com

Gintė Valčiukienė

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

865906504

gvalciukienesvgc@gmail.com

Natalja Mockienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

865888943

svgcslaugytoja@gmail.com

DARBO SU GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS) IR ĮTĖVIAIS SKYRIUS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Laura Lukauskienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

863279782

vkc.globa@gmail.com

Raminta Malinauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

866198788

rmalinauskienesvgc@gmail.com

Ingrida Vainorienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

863004381

ingrida.vainorienesvgc@gmail.com

Violeta Zakatovienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

863279445

vzakatovienesvgc@gmail.com

Dainora Andriuškienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

18

863648032

dandriuskienesvgc@gmail.com

Vilma Žukauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

18

863293034

vzukauskienesvgc@gmail.com

Birutė Gaudutienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

18

863385513

bgaudutienesvgc@gmail.com

Gražina Alminaitė-Vaivadienė

Psichologė

  

gvaivadienesvgc@gmail.com

Dainora Bartkienė

Psichologė

  

dbartkienesvgc@gmail.com

 

PAGALBOS MOTERIMS PADALINYS (Taikos pr. 76a, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Lina Krasauskienė

Pagalbos moterims padalinio vedėja socialiniams reikalams

 

868543997

864901104

863004784

pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com

 

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com

Sandra Stancelė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

sstancelesvgc@gmail.com

Viktorija Jokubauskaitė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

vjokubauskaitesvgc@gmail.com

Greta Galdikaitė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

ggaldikaitesvgc@gmail.com

Vilma Blankienė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

vblankienesvgc@gmail.com

Dainora Juraškaitė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

djuraskaitesvgc@gmail.com

Greta Varanavičiūtė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

gvaranaviciutesvgc@gmail.com

Milda Lenkauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

mlenkauskienesvgc@gmail.com

Banga Narmontienė

Psichologė

 

868543997

864901104

863004784

bnarmontienesvgc@gmail.com

Darja Šerstniova

Psichologė

 

868543997

864901104

863004784

dserstniovasvgc@gmail.com

Struktūra nuo 2023 m. sausio 01 d.
Struktūra nuo 2022 m. birželio 30 d.
Struktūra nuo 2022 m. rugsėjo 12 d.