puslapio medis
Struktūra ir kontaktai
Dokumento pavadinimas
Struktūra nuo 2023 m. balandžio 28 d.
Struktūra nuo 2023 m. sausio 01 d.
Struktūra nuo 2022 m. birželio 30 d.
Struktūra nuo 2022 m. rugsėjo 12 d.

ADMINISTRACIJA (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Rita Bratėnaitė-Vitkienė

Direktorė

1

+37064048854

ritavitkienesvgc@gmail.com

Viktorija Radavičienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

1

+37060054259

vradavicienesvgc@gmail.com

Judita Petreikienė

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir ūkio reikalams

1

+37060054259

jpetreikienesvgc@gmail.com

Rita Sabaliauskienė

Administratorė

1

+37064048864

svgcsekretore@gmail.com

Laima Gerikienė

Specialistė apskaitai

2

+37064048849

svgcspecialiste@gmail.com

Edita Šimkienė

Specialistė personalui

4

+37064048843

svgcpersonalas@gmail.com

PAGALBOS ŠEIMOMS PADALINYS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Rita Janušonienė

Pagalbos šeimoms padalinio vedėja socialiniams reikalams

3

+37064048847

pagalbosseimomspadalinys @gmail.com

Kasparas Žiaučyna

Psichologas

5

+37061863176

kziaucynasvgc@gmail.com

ATVEJO VADYBOS SKYRIUS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Liudmila Karolienė

Vyriausioji atvejo vadybininkė

12

+37065610690

lkarolienesvgc@gmail.com

Kristina Neverdauskienė

Atvejo vadybininkė

17

+37068617418

kneverdauskienesvgc

@gmail.com

Kristina Budginienė

Atvejo vadybininkė

17

+37064012864

kbudginienesvgc@gmail.com

Rasa Ambložiejienė

Atvejo vadybininkė

17

+37063196616

rambloziejienesvgc@gmail.com

Edita Nikolajenko

Atvejo vadybininkė

19

+37064180093

enikolajenkosvgc@gmail.com

Viktorija Raudytė

Atvejo vadybininkė

19

+37064110809

vraudytesvgc@gmail.com

Laura Paulaitytė

Atvejo vadybininkė

19

+37065836232

lpaulaitytesvgc@gmail.com

Neringa Stasiuvienė

Atvejo vadybininkė

19

+37065241919

nstasiuvienesvgc@gmail.com

Neringa Daškevičienė

Atvejo vadybininkė

21

+37063767042

ndaskevicienesvgc@gmail.com

Aurelija Zandovienė

Atvejo vadybininkė

21

+37064010802

azandovienesvgc@gmail.com

Viktorija Jurkuvienė

Atvejo vadybininkė

21

+37069911546

vjurkuvienesvgc@gmail.com

Jurgita Tenienė

Atvejo vadybininkė

22

+37065271124

jtenienesvgc@gmail.com

Kristina Balnė

Atvejo vadybininkė

22

+37066095849

kbalnesvgc@gmail.com

Agnė Draugelytė

Atvejo vadybininkė

22

+37065036207

adraugelytesvgc@gmail.com

Sonata Pruckutė

Atvejo vadybininkė

23

+37069068247

spruckutesvgc@gmail.com

Lina Vaitekūnaitė

Atvejo vadybininkė

23

+37069901350

lvaitekunaitesvgc@gmail.com

Greta Norgėlaitė

Atvejo vadybininkė

23

+37065582174

gnorgelaitesvgc@gmail.com

Rasa Adomaitienė

Atvejo vadybininkė

25

+37061863413

radomaitienesvgc@gmail.com

Aurėja Maslauskė

Atvejo vadybininkė

25

+37063004378

amaslauskesvgc@gmail.com

DARBO SU ŠEIMOMIS SKYRIUS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Greta Račkauskienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

12

+37069901725

grackauskienesvgc@gmail.com

Svetlana Mostienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

+37062447072

 

smostienesvgc@gmail.com

Simona Bidvienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

+37060983588

sbidvienesvgc@gmail.com

Danielė Gedgaudienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

+37063031488

dgedgaudienesvgc@gmail.com

Aušrinė Ivoškutė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

+37065629829

aivoskutesvgc@gmail.com

Sigita Lankutienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

+37060999718

slankutienesvgc@gmail.com

Živilė Sakalauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

+37060168156

 

zsakalauskienesvgc@gmail.com

Sonia Norvilienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

+37065685057

 

snorvilienesvgc@gmail.com

Jolita Yilmaz

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

+37063138971

jyilmazsvgc@gmail.com

Roma Martinkevičienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

+37063004380

 

rmartinkevicienesvgc@gmail.com

Dovilė Petruškevičienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

+37060929130

dpetruskevicienesvgc

@gmail.com

Kristina Cicinė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

+37065957809

 

kcicinesvgc@gmail.com

Laura Tarvydienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

+37065957807

ltarvydienesvgc@gmail.com

Inga Guliakova

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

+37064901029

 

iguliakovasvgc@gmail.com

Sandra Ošovskaja

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

+37065060294

sosovskajasvgc@gmail.com

 

Jolanta Muliuolienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

+37063220723

 

jmuliuolienesvgc@gmail.com

Aušra Petrikienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

+37068563328

apetrikienesvgc@gmail.com

Elvyra Janutienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

+37065294070

 

ejanutienesvgc@gmail.com

Diana Rumšienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

+37064029850

drumsienesvgc@gmail.com

Živilė Jankauskaitė-Kundrotė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

+37063004379

 

zkundrotesvgc@gmail.com

Nelė Valaitytė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

+37060191442

nvalaitytesvgc@gmail.com

Gina Narušienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

+37066192235

 

gnarusienesvgc@gmail.com

Sonata Bondzinskienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

+37069142259

sbondzinskienesvgc@gmail.com

Renata Gudauskienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

+37060492117

 

rgudauskienesvgc@gmail.com

Oksana Bartninkienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

+37063004382

 

obartninkienesvgc@gmail.com

Orinta Butkienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

+37064901067

 

obutkienesvgc@gmail.com

Ilona Gustienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

+37067926901

igustienesvgc@gmail.com

Alina Kubiakina

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

+37060685770

 

akubiakinasvgc@gmail.com

Laura Pokvytytė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

+37063656937

lpokvytytesvgc@gmail.com

Lina Inkratė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

+37063767327

 

linkratesvgc@gmail.com

Dovilė Bliūdžiūtė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

+37064627271

dbliudziutesvgc@gmail.com

Justina Lučinskaitė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

+37069140664

 

jlucinskaitesvgc@gmail.com

Viktorija Gedminaitė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

+37060024439

vgedminaitesvgc@gmail.com

Ugnė Radvinskienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

+37061851542

 

uradvinskienesvgc@gmail.com

Dalia Polianinienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

+37066158726

dpolianinienesvgc@gmail.com

Ala Zavadskienė

Individualios priežiūros darbuotojas

6

+37069937441

azavadskienesvgc@gmail.com

Skaistė Surplienė

Individualios priežiūros darbuotojas

6

+37068531886

ssurplienesvgc@gmail.com

Vilma Kunickytė

Individualios priežiūros darbuotojas

6

+37063031442

vkunickytesvgc@gmail.com

PAGALBOS VAIKAMS PADALINYS (GLOBOS CENTRAS) (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Daiva Žibienė

Pagalbos vaikams padalinio vedėja socialiniams reikalams

 

+37065619613

pagalbosvaikamspadalinys

@gmail.com

SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIUS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Vaida Astrauskienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

+37065904461

vastrauskienesvgc@gmail.com

 

Psichologas

 

 

 

Renata Geriksonaitė

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

+37069994217

rgeriksonaitesvgc@gmail.com

Auksuolė Mikalauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

+37068954038

a.mikalauskienesvgc@gmail.com

 

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

+37065905044

 

Gintė Valčiukienė

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

+37065906504

jvilavicienesvgc@gmail.com

gvalciukienesvgc@gmail.com

Natalja Mockienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

+37065888943

svgcslaugytoja@gmail.com

Ligita Dambrauskytė

Vyriausioji individualios priežiūros darbuotoja

 

+37069980720

ldambrauskytesvgc@gmail.com

Bendras individualios priežiūros darbuotojų

Individualios priežiūros darbuotojos

 

+37069006728

svgcpadejejos@gmail.com

DARBO SU GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS) IR ĮTĖVIAIS SKYRIUS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Laura Lukauskienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

11

+37063279782

 

vkc.globa@gmail.com

Raminta Malinauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

+37066198788

rmalinauskienesvgc@gmail.com

Ramūnė Šukytė-Arutiunian

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

+37065948506

rarutiuniansvgc@gmail.com

 

Ingrida Vainorienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

+37063004381

ingrida.vainorienesvgc@gmail.com

Violeta Zakatovienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

+37063279445

vzakatovienesvgc@gmail.com

Nadežda Škimelienė

Socialinė darbuotoja

16

+37062637391

nskimelienesvgc@gmail.com

Dainora Andriuškienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

18

+37063648032

dandriuskienesvgc@gmail.com

Vilma Žukauskienė

Socialinė darbuotoja

18

+37063293034

vzukauskienesvgc@gmail.com

Birutė Gaudutienė

Socialinė darbuotoja

18

+37063385513

bgaudutienesvgc@gmail.com

Gražina Alminaitė-Vaivadienė

Psichologė

 

 

gvaivadienesvgc@gmail.com

Dainora Bartkienė

Psichologė

 

 

dbartkienesvgc@gmail.com

Jūratė Tilvikienė

Psichologė

 

 

jtilvikienesvgc@gmail.com

PAGALBOS MOTERIMS PADALINYS (Taikos pr. 76a, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Lina Krasauskienė

Pagalbos moterims padalinio vedėja socialiniams reikalams

 

+37068543997

+37064901104

+37063004784

pagalbosmoterimspadalinys

@gmail.com

Darja Barkė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

+37068543997

dbarkesvgc@gmail.com

Sandra Stancelė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

+37064901104

sstancelesvgc@gmail.com

Viktorija Jokubauskaitė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

+37063004784

vjokubauskaitesvgc@gmail.com

Gabrielė Katkutė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

+37068543997

gkatkutesvgc@gmail.com

Vilma Blankienė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

+37064901104

vblankienesvgc@gmail.com

Dainora Juraškaitė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

+37063004784

djuraskaitesvgc@gmail.com

Greta Varanavičiūtė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

+37068543997

gvaranaviciutesvgc@gmail.com

Laima Paulikienė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

+37064901104

lpaulikienesvgc@gmail.com

Banga Narmontienė

Psichologė

 

+37063004784

bnarmontienesvgc@gmail.com

Erika Leikienė

Psichologė

 

+37068543997

eleikienesvgc@gmail.com

 Skip to content