Struktūra ir kontaktai

Struktūra nuo 2023 m. balandžio 28 d.
Struktūra nuo 2023 m. sausio 01 d.
Struktūra nuo 2022 m. birželio 30 d.
Struktūra nuo 2022 m. rugsėjo 12 d.

ADMINISTRACIJA (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Rita Bratėnaitė-Vitkienė

Direktorė

1

864048854

rita.vitkienesvgc@gmail.com

Viktorija Radavičienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

1

860054259

vradavicienesvgc@gmail.com

Judita Petreikienė

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir ūkio reikalams

1

860054259

jpetreikienesvgc@gmail.com

Rita Sabaliauskienė

Administratorė

1

864048864

svgcsekretore@gmail.com

Laima Gerikienė

Specialistė apskaitai

2

864048849

svgcspecialiste@gmail.com

Lina Jakštienė

Specialistė personalui

4

864048843

svgcpersonalas@gmail.com

 

PAGALBOS ŠEIMOMS PADALINYS (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Rita Janušonienė

Pagalbos šeimoms padalinio vedėja socialiniams reikalams

3

864048847

pagalbosseimomspadalinys@gmail.com

Kasparas Žiaučyna

Psichologas

5

861863176

kziaucynasvgc@gmail.com

Atvejo vadybos skyrius (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Liudmila Karolienė

Vyriausioji atvejo vadybininkė

12

865610690

lkarolienesvgc@gmail.com

Kristina Neverdauskienė

Atvejo vadybininkė

17

868617418

kneverdauskienesvgc@gmail.com  

Kristina Budginienė

Atvejo vadybininkė

17

864012864

kbudginienesvgc@gmail.com

Monika Šerpytytė

Atvejo vadybininkė

17

863196616

mserpytytesvgc@gmail.com

Edita Nikolajenko

Atvejo vadybininkė

19

864180093

enikolajenkosvgc@gmail.com

Viktorija Raudytė

Atvejo vadybininkė

19

864110809

vraudytesvgc@gmail.com

Laura Paulaitytė

Atvejo vadybininkė

19

865836232

lpaulaitytesvgc@gmail.com

Neringa Daškevičienė

Atvejo vadybininkė

21

863767042

ndaskevicienesvgc@gmail.com

Aurelija Zandovienė

Atvejo vadybininkė

21

864010802

azandovienesvgc@gmail.com

Viktorija Jurkuvienė

Atvejo vadybininkė

21

869911546

vjurkuvienesvgc@gmail.com

Erika Grigalavičienė

Atvejo vadybininkė

22

865271124

egrigalavicienesvgc@gmail.com

Neringa Stasiuvienė

Atvejo vadybininkė

22

865241919

nstasiuvienesvgc@gmail.com

Kristina Balnė

Atvejo vadybininkė

22

866095849

kbalnesvgc@gmail.com

Sonata Pruckutė

Atvejo vadybininkė

23

869068247

spruckutesvgc@gmail.com

Lina Vaitekūnaitė

Atvejo vadybininkė

23

869901350

lvaitekunaitesvgc@gmail.com

Greta Norgėlaitė

Atvejo vadybininkė

23

865582174

gnorgelaitesvgc@gmail.com

Rasa Adomaitienė

Atvejo vadybininkė

25

861863413

radomaitienesvgc@gmail.com

Aurėja Maslauskė

Atvejo vadybininkė

25

863004378

amaslauskesvgc@gmail.com

Darbo su šeimomis skyrius (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Greta Račkauskienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

12

869901725

grackauskienesvgc@gmail.com

Svetlana Mostienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

862447072

 

smostienesvgc@gmail.com

Simona Bidvienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

865060294

sbidvienesvgc@gmail.com

Danielė Gedgaudienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

863031488

dgedgaudienesvgc@gmail.com

Aušrinė Ivoškutė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

865629829

aivoskutesvgc@gmail.com

Sigita Lankutienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

860999718

slankutienesvgc@gmail.com

Živilė Sakalauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

13

860168156

 

zsakalauskienesvgc@gmail.com

Sonia Norvilienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

865685057

 

snorvilienesvgc@gmail.com

Jolita Yilmaz

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

863138971

jyilmazsvgc@gmail.com

Roma Martinkevičienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

863004380

 

rmartinkevicienesvgc@gmail.com

Dovilė Petruškevičienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

860929130

Dpetruskevicienesvgc@gmail.com

Kristina Cicinė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

865957809

 

kcicinesvgc@gmail.com

Laura Tarvydienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

14

865957807

ltarvydienesvgc@gmail.com

Inga Guliakova

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

864901029

 

iguliakovasvgc@gmail.com

Agnė Petronienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

860983588

apetronienesvgc@gmail.com

Jolanta Muliuolienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

863220723

 

jmuliuolienesvgc@gmail.com

Aušra Petrikienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

868563328

apetrikienesvgc@gmail.com

Elvyra Janutienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

865294070

 

ejanutienesvgc@gmail.com

Diana Rumšienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

15

864029850

drumsienesvgc@gmail.com

Živilė Jankauskaitė-Kundrotė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

863004379

 

zkundrotesvgc@gmail.com

Nelė Valaitytė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

860191442

nvalaitytesvgc@gmail.com

Gina Narušienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

866192235

 

gnarusienesvgc@gmail.com

Sonata Bondzinskienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

20

869142259

sbondzinskienesvgc@gmail.com

Renata Gudauskienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

860492117

 

rgudauskienesvgc@gmail.com

Oksana Bartninkienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

863004382

 

obartninkienesvgc@gmail.com

Orinta Butkienė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

864901067

 

obutkienesvgc@gmail.com

Ilona Gustienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

24

867926901

igustienesvgc@gmail.com

Alina Kubiakina

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

860685770

 

akubiakinasvgc@gmail.com

Daiva Taujenė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

863656937

dtaujenesvgc@gmail.com

Lina Inkratė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

863767327

 

linkratesvgc@gmail.com

Dovilė Bliūdžiūtė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

26

864627271

dbliudziutesvgc@gmail.com

Justina Lučinskaitė

 

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

869140664

 

jlucinskaitesvgc@gmail.com

Viktorija Gedminaitė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

860024439

vgedminaitesvgc@gmail.com

Ingrida Stankevičienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

861851542

 

istankevicienesvgc@gmail.com

Dalia Polianinienė

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir jų vaikais

27

866158726

dpolianinienesvgc@gmail.com

Ala Zavadskienė

Individualios priežiūros darbuotojas

6

869937441

azavadskienesvgc@gmail.com

Skaistė Surplienė

Individualios priežiūros darbuotojas

6

868531886

ssurplienesvgc@gmail.com

Vilma Kunickytė

Individualios priežiūros darbuotojas

6

863031442

vkunickytesvgc@gmail.com

 

PAGALBOS VAIKAMS PADALINYS (GLOBOS CENTRAS) (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Daiva Žibienė

Pagalbos vaikams padalinio vedėja socialiniams reikalams

 

865619613

pagalbosvaikamspadalinys@gmail.com  

Socialinės priežiūros ir globos skyrius (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Vaida Astrauskienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

865904461

vastrauskienesvgc@gmail.com

 

Psichologas

 

865036207

 

Agnė Narbutaitienė

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

869994217

anarbutaitienesvgc@gmail.com

Auksuolė Mikalauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

868954038

a.mikalauskienesvgc@gmail.com

Agnė Šateikytė

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

865905044

asateikytesvgc@gmail.com

Gintė Valčiukienė

Socialinė darbuotoja darbui su vaikais

 

865906504

jvilavicienesvgc@gmail.com

gvalciukienesvgc@gmail.com

Natalja Mockienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

865888943

svgcslaugytoja@gmail.com

Ligita Dambrauskytė

Vyriausioji individualios priežiūros darbuotoja

 

869980720

ldambrauskytesvgc@gmail.com   

Bendras individualios priežiūros darbuotojų

Individualios priežiūros darbuotojos

 

869006728

svgcpadejejos@gmail.com

Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyrius (Debreceno g. 48, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Laura Lukauskienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

11

863279782

 

vkc.globa@gmail.com

Raminta Malinauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

866198788

rmalinauskienesvgc@gmail.com

Ramūnė Šukytė-Arutiunian

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

865948506

rarutiuniansvgc@gmail.com

 

Ingrida Vainorienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

863004381

ingrida.vainorienesvgc@gmail.com

Violeta Zakatovienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

16

863279445

vzakatovienesvgc@gmail.com

Nadežda Škimelienė

Socialinė darbuotoja

16

862637391

nskimelienesvgc@gmail.com

Dainora Andriuškienė

Socialinė darbuotoja darbui su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais) ir įtėviais

18

863648032

dandriuskienesvgc@gmail.com

Vilma Žukauskienė

Socialinė darbuotoja

18

863293034

vzukauskienesvgc@gmail.com

Birutė Gaudutienė

Socialinė darbuotoja

18

863385513

bgaudutienesvgc@gmail.com

Gražina Alminaitė-Vaivadienė

Psichologė

 

 

gvaivadienesvgc@gmail.com

Dainora Bartkienė

Psichologė

 

 

dbartkienesvgc@gmail.com

 

PAGALBOS MOTERIMS PADALINYS (Taikos pr. 76a, Klaipėda)

Vardas Pavardė

Pareigos

Kab.

Tel. Nr.

El. p.

Lina Krasauskienė

Pagalbos moterims padalinio vedėja socialiniams reikalams

 

868543997

864901104

863004784

pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com

Darja Barkė

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

dbarkesvgc@gmail.com

Sandra Stancelė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

sstancelesvgc@gmail.com

Viktorija Jokubauskaitė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

vjokubauskaitesvgc@gmail.com

Greta Galdikaitė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

ggaldikaitesvgc@gmail.com

Vilma Blankienė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

vblankienesvgc@gmail.com

Dainora Juraškaitė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

djuraskaitesvgc@gmail.com

Greta Varanavičiūtė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

gvaranaviciutesvgc@gmail.com

Milda Lenkauskienė

Socialinė darbuotoja darbui su moterimis ir jų vaikais

 

868543997

864901104

863004784

mlenkauskienesvgc@gmail.com

Banga Narmontienė

Psichologė

 

868543997

864901104

863004784

bnarmontienesvgc@gmail.com

Kristina Lekavičiūtė

Psichologė

 

868543997

864901104

863004784

klekaviciutesvgc@gmail.com