GLOBOS CENTRAS

Dėl Globos centro teikiamų paslaugų asmenys gali kreiptis:

I – IV – 8.00 val. – 17.00 val.
V – 8.00 val. – 15.45 val.
Pietų pertrauka – 12.00 val. – 12.45 val.

Pastaba: Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Globos centro veiklą reglamentuoja “Globos centro veiklos ir budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas“.