puslapio medis
Įgivendinti ir įgyvendinami projektai

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro įgyvendinti ir įgyvendinami projektai:

– 2014-2015 m. Lietuvos respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ finansuojamas projektas „Kompleksinė pagalba Klaipėdos miesto socialinės grupės vaikams ir jaunimui“;

– 2014-2015 m., 2015-2016 m., 2016-2017 m., 2017-2018 m. projektas, skirtas globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugoms teikti finansuojamas LR SADM „Išsaugokime vaiką šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje“;

– 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m. projektas „Vaikų svajonės“;

– 2016-2017 m., 2017-2018 m. LR SADM vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016-2018 m. projektas „Sveiki, greiti, aktyvūs“;

– 2017-2021 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“;

– 2018-2021 m. Europos regioninės plėtros fondo, Klaipėdos miesto savivaldybės ir LR VRM finansuojamas projektas „Moterys ir vaikais – saugūs savo mieste“.

– 2019 01 10 – 2021 05 28  VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001.

– 2020 11 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“, projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0003.

Skip to content