puslapio medis
Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus.

Kviečiame informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija* priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu nurodant adresą, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.
*PRIMENAMA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

Informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre:

Anoniminiu pasitikėjimo telefonu +37064048854, el. paštas: gerovescentras@gmail.com

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre – Debreceno g. 48, Klaipėda, esančioje pasiūlymų ir pageidavimų dėžutėje

Atsakingas už korupcijos prevenciją BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre – Rita Bratėnaitė-Vitkienė

Skip to content