Ūkio subjektų priežiūra

Biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui, tesės aktų nustatyta tvarka nėra privaloma skelbti informaciją apie prižiūrimus ūkio subjektus.