Tarnybiniai nusižengimai

SPRENDIMASDATA
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centreIki 2021 m. trečio ketvirčio pabaigos nenustatyta tanybinių
nusižengimų.