puslapio medis
Teismo sprendimai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus patikinimo aktai

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atlikti dviejų paslaugų gavėjų bylų patikrinimai. Pateikta 15 išvadų, 5-kiose jų nustatyti neatitikimai, kurie iki 2020 m. pabaigos pašalinti

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito išvados

2020 m. I pusmetyje Klaipėdos m. savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius atliko auditą „Budinčio globotojo veiklos organizavimo Šeimos ir vaiko gerovės centre vertinimas“. Audito išvada, kad vidaus kontrolė yra „gera“. Pateiktos 3 rekomendacijos, kurios iki 2020 m. pabaigos įgyvendintos.

Skip to content