Atvejo vadybos skyrius

PAGALBOS ŠEIMOMS PADALINYS

Atvejo vadybos skyriuje dirbantys atvejo vadybininkai vykdo veiklą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 patvirtintu Atvejo vadybos tvarkos aprašu, kuris nustato vaiko ir jį auginančių ar jo besilaukiančių asmenų atvejo vadybos taikymo ir inicijavimo, atvejo nagrinėjimo, pagalbos šeimai poreikių vertinimo, pagalbos plano sudarymo ir įgyvendinimo, šeimos stebėsenos, pagalbos plano peržiūros, atvejo vadybos proceso užbaigimo, atvejo vadybos koordinavimo savivaldybėje tvarką. Daugiau informacijos pateikima šios internetinės svetainės skyriuje “Teisinė informacija”-“Teisės aktai“.