Teisės aktai

Atmintinė dėl prašymų ar skundų pateikimo
Budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Globos centro veiklos ir vaiko budinčiojo globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Skundų nagrinėjimo tvarka
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aparašas