puslapio medis
Paskatinimai ir apdovanojimai

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojai skatinami:


1. Materialiai:
1.1. priedas už papildomą darbą;
1.2. priedas už praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatus;
1.3. vienkartinės išmokos (mirus šeimos nariui);
1.4. kvalifikacinių renginių išlaidų padengimas.


2. Moraliai:
2.1. užimtumo laiko reguliavimas (atostogų laiko pasirinkimas, lankstaus darbo grafiko nustatymas);
2.2. galimybė save realizuoti (darbo proceso tobulinimas, sąlygų sudarymas dalyvauti sprendimų priėmimo procese, darbinės komandiruotės, dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginyje);
2.3. pripažinimo priemonių programa (padėkos raštai, žodiniai paskatinimai/pagyrimai, įtraukimas į sprendimų priėmimą);
2.4. karjeros galimybes įstaigoje, kai atsilaisvinus darbo vietai, šios pareigos siūlomos laikinai pareigas einančiam darbuotojui;
2.5. karjeros galimybes įstaigoje, kai atsilaisvinus aukštesnei darbo vietai, šios pareigos siūlomos darbuotojams, atitinkantiems šiai pareigybei keliamus reikalavimus.

Paskatinimai ir apdovanojimai skiriami vadovaujantis:
– LR Darbo kodeksu;
– Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro ir Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro profesinės sąjungos pasirašyta kolektyvine sutartimi;
– Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu;
– Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašu.

Skip to content