Pagalbos moterims padalinys

nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos teikiama biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos moterims padalinyje.

Moterims, moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos teikiamos, teikiamos psichosocialinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos bei apgyvendinimo iki trijų darbo dienų ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos. Paslaugų tikslas – didinti nukentėjusių moterų ir jų vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą bei skatinti atkurti ryšius su supančia aplinka. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologas.

Metodinė priemonė