Apie mūsų centrą

2003 m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu įkurtas BĮ Klaipėdos miesto vaiko krizių centras (šeimos ir vaiko gerovės centras).

Buvo patvirtinta 19,5 darbuotojų et. ir jam buvo perduotos patikėjimo teise valdyti 169,95 m2 patalpos Šilutės pl. 8, Klaipėda, kuriose buvo teikiamos paslaugos vaikams (10-12 vaikų), likusiems be tėvų globos, o darbuotojai, kurie teikė paslaugas socialinės rizikos šeimoms, dirbo Vaiko teisių apsaugos tarnybos patalpose.

2004 m. birželio 23 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu skirtos 240,47 m2 patalpos Turgaus g. 22/Tomo g. 15, Klaipėda.

Nuo 2005 m. pradžios pradėtos teikti socialinės paslaugos globėjams. Jas teikė socialiniai darbuotojai, kurie dirbo su socialinės rizikos šeimomis. Nuo 2005 m. liepos mėn. paslaugas globėjams pradėjo teikti atskiri darbuotojai (2,5 et.), o nuo 2007 m. sausio 1 d. skirti 8 et. socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis, finansuojami iš VB lėšų. (Turgaus g. 22/Tomo g. 15, Klaipėda, 240,47 m2 dirba 27 darbuotojai) 2007 m. viduryje paslaugos pradėtos teikti ir įtėviams.

2007 m. lapkričio 29 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu skirtos 970,76 m2 patalpos Debreceno g. 48, Klaipėda, kuriose 2010 m. viduryje pradėtas kapitalinis remontas pritaikant jas vaikų laikinosios globos grupės (24 vaikai, 15 darbuotojų) ir vaikų dienos centro (40 vaikų, 7 darbuotojai) reikmėms. Patalpų remontas baigtas 2011 m. lapkričio 9 d. Vaikai su darbuotojais į naujas patalpas persikėlė 2012 m. sausio mėn. 2012 m. kovo mėn. Šilutės pl. 8, patalpos grąžintos savivaldybei.

Nuo 2008 06 20 Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto vaiko krizių centras keičia pavadinimą į biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras (2008-06-05 Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-189)  2011 m. Centro struktūroje dėl paslaugų įvairovės ir didelio darbuotojų skaičiaus (48,5 et.) atsiranda skyriai. 

2012 m. Centrui skirti etatai ir 491,28 m2 patalpos Taikos pr. 76a, Klaipėda, psichosocialinės ir trumpalaikės socialinės globos moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos paslaugoms teikti.

2013 m. keičiama Centro struktūra, atsiranda padaliniai:

– Pagalbos šeimoms padalinys (Turgaus g. 22/Tomo g. 15, Klaipėda) – 240,47 m2, 45,75 et.;

– Pagalbos vaikams padalinys (Debreceno g. 48) –  970,76 m2, 25 et,;

– Pagalbos moterims padalinys (Taikos pr. 76a) – 491,28 m2, 9 et.

2016 m. spalio mėn. Centras pradeda teikti paslaugas krizę išgyvenančioms šeimoms.

2018 m. Centro Pagalbos vaikams padalinys tampa Globos centru.

2020 m. kovo mėn. pradėta teikti apgyvendinimo krizių centre paslauga vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatytas apsaugos poreikis ir pritaikyta vaiko laikinosios priežiūros priemonė, ir jų tėvams ar vienam iš tėvų arba kitiems vaiko atstovams (atstovui) pagal įstatymą.